ar

Atsinaujinanti energija

Energija, kuri gaunama iš lengvai prieinamų ir aplinkai nekenksmingų šaltinių.

Elektros darbai

Elektrotechninių projektų parengimas — derinimas AB „LESTO“

Leidimų žemės darbams gavimas

Vidaus bei lauko apšvietimo montavimas

Pilna elektrotechninė dokumentacija atliktiems darbams

Rezervinės elektros energijos kaupimo sistemos montavimas

Elektrotechninių projektų derinimas LR Savivaldybių institucijose

Vidaus bei lauko elektros instaliacijų montavimas

Elektros įvadų įrengimas

Atliktų darbų pridavimas Valstybinei energetikos inspekcijai

Gerbūvio atstatymas
(restauravimas)

SAULĖS
ENERGIJA

GEOTERMINĖ ENERGIJA

ELEKTROS
DARBAI