ar

Atsinaujinanti energija

Energija, kuri gaunama iš lengvai prieinamų ir aplinkai nekenksmingų šaltinių.